Verimlilik Proje Ödülleri

 TOBB’dan alınan 25.11.2016 tarih ve 511/22558 sayılı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.11.2016 tarih ve 821.05E.298 sayılı, Denizli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan 21.11.2016 tarih ve 821.05-E.2200 sayılı yazılarında,

-"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verildiği,

-"Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başladığı, buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri,

-Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olacağı,

-Bu kapsamda, ödüle başvurmak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.