TMFB Düzenlemesine İlişkin Usül ve Esaslar hk.

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alman 17.08.2017 tarihli bir yazıda, “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 03.08,2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov. tr) Mevzuat / Yönergeler başlığı altında yer almaktadır.
İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.