DENİZLİ TİCARET ODASI 2017 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

DEĞERLİ ÜYEMİZ; ODAMIZIN VERMİŞ OLDUĞU HİZMETLERDEN NE DÜZEYDE FAYDALANDIĞINIZ VE MEMNUNİYET DÜZEYİNİZİ ÖLÇMEK İÇİN BU ANKET DÜZENLENMİŞTİR. ANKETE VERECEĞİNİZ SAMİMİ CEVAPLAR, SİZLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ YAPMAMIZA OLANAK VERECEKTİR.

Kuruluşunuzun statüsü

 Şahıs Firması

 Limited Şirket

 Anonim Şirket

 Kollektif Şirket

 Komandit Şirket

 Kooperatif

Kuruluşunuzun faaliyet türü

 Ticaret

 Hizmet

 İmalat

 Turizm

 Ulaştırma

 Tarım-Hayvancılık

İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)

 (1-9)

 (10-49)

 (50-249)

 (250 ve üzeri)

İşletmenin ölçeği (Ciro)

 1 Mil. TL ye kadar

 1 - 5 Mil. TL

 5 - 25 Mil. TL

 25 Mil. TL ve üzeri

 Odaya kaç yıldır üyesiniz?

Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (1: İyi, 2: Orta, 3: Kötü biçiminde) puanlayarak belirtiniz.

Personelin davranışı

 Başkanlık

 Genel Sekreterlik

 Ticaret Sicil

 Oda Sicil

 Dış İlişkiler

Süre

 Başkanlık

 Genel Sekreterlik

 Ticaret Sicil

 Oda Sicil

 Dış İlişkiler

Bilgi Yeterliliği

 Başkanlık

 Genel Sekreterlik

 Ticaret Sicil

 Oda Sicil

 Dış İlişkiler

Kaynak Yeterliliği

 Başkanlık

 Genel Sekreterlik

 Ticaret Sicil

 Oda Sicil

 Dış İlişkiler

Talebin karşılanma düzeyi

 Başkanlık

 Genel Sekreterlik

 Ticaret Sicil

 Oda Sicil

 Dış İlişkiler

Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.

 Telefon

 Faks

 Dergi

 Basın

 Komite Çalışmaları

 E-posta

 SMS

 Web Sayfası

 Diğer

Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.

 Telefon

 Faks

 Dergi

 Basın

 Komite Çalışmaları

 E-posta

 SMS

 Web Sayfası

 Diğer

Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?

 Çok Sık

 Ara Sıra

 Çok Seyrek

 Hiç

 Haberim Olmuyor

Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

 İyi

 Orta

 Kötü

İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

 Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)

 Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)

 Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)

 Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)

 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)

 Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)

 Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)

 Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)

 Diğer

Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?

 İyi

 Orta

 Kötü

Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?

 İyi

 Orta

 Kötü

Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?

 İyi

 Orta

 Kötü

Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?

 İyi

 Orta

 Kötü

Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?

 İyi

 Orta

 Kötü

Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?

 İyi

 Orta

 Kötü

 Önerileriniz

Get Adobe Flash player