Duyurular

Yönetmelik Değişikliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.11.2018 tarih, 16815 sayılı yazısında; 07.11.2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve...

Ticaret Bakanlığı Destekler hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurtdışına açılmaları ve ihracatlarını arttırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla desteklendiği ifade edilmektedir. İlgili desteklere www.kolaydestek.gov.tr adresinden basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatılmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanununun 3. maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal...

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)

İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolünün (MEGİP) imzalanmıştır. Megip'in amacı işverenin istediği vasıflı elemanları yetiştirmektir. Megip projesi ile işverenlerin vasıflı eleman ihtiyacı karşılanacaktır. Her İşveren çalışan Sayısının %50 sine kadar personel talep...

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edilmesi

Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir. 26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek...

TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.08.2018 tarih, 12501 sayılı yazısında; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gönderilen 02/08/2018 tarihli ve REF:İE/1133 sayılı yazıda; Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir.   TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların...

Sayısal Takograf Veri Analizi Projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalar gereğince, 2017/KDGM-4/ST sayılı Genelgenin 5. Maddesi hükmünce ST kartı sahiplerinin, ST sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine...

PTT Görevlilerinin Özel Güvenlik İzni Verilen Yerlere Alınması

           Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 47227715-88245-63246-118957 sayılı yazılarında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgi sayılı yazı ile “6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu  kapsamında ülke genelinde posta gönderilerinin kabulü, dağıtımı ve teslimi hizmetlerinin Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından yapıldığı, bu hizmetlerin ifası sırasında Özellikle büyükşehirlerdeki...

Tehlikeli Madde Taşımacılığı / ADR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’nın yazısına atıfla; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin TSE tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir. ADR’ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan...

Umman – Maskat’ta 70. (IRU) Dünya Kongresi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 29.06.2019 tarih ve 9966 sayılı yazıda; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 6 – 8 Kasım 2018 tarihleri arasında Umman – Maskat’ta 70. (IRU) Dünya Kongresi düzenleneceği, ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri olan karayolu yolcu ve yük taşımacılığında küresel ölçekte önemli bir rol oynayan Ülkemizin ve sektör temsilcilerinin, anılan kongrede temsilinin önem taşıdığı, Bu kapsamda, lojistik,...
X