Denizli İndirim Programı

Hızlı Aidat Yapılandırma Ödeme

Yerel İşletmeler Yaşasın

DTO, MERSİS ÜZERİDEN RANDEVULU SİSTEME GEÇTİ

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilke daha imza attı... Üyelerine, internet aracılığıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi’ndeki kuruluş, değişiklik vb. tüm tescil işlemlerini, istedikleri...

Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Fire ve Zayiat Oranlan Belirleme Çalışması hk.

İzmir Ticaret Borsası'ndan odamıza gönderilen yazıda;Bilindiği üzere ülkemizin en. Önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağı taşıdığı yüksek besin değeri ve insan...

COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova’da Alınan Tedbirler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu'nda COVID-19pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük...

Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Webinarı ve Eğitimi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;         TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde yürütülen Yapay Zeka Eğitim ve...

U-ETDS VERİ GİRİŞLERİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan U-ETDS Veri girişleri ile ilgili olarak;Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 6.fıkrasında;"(6) C2, C3,...

Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

TOBB’dan gelen 28.06.2021 Tarih, 6236 sayılı yazılarına istinaden 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Zoom uygulaması üzerinden Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri eğitimi düzenleneceği bildirilmiştir....

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu Hk.

TOBB’dan gelen yazılarına istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TOBB’a İletmiş olduğu Bakan oluru ile yayımlanmış olan "Yeniden-Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin...

MKİ Hızlı Destek Programı İkinci Başvuru Dönemi hk.

KOVID 19’dan etkilenen Mikro ve Küçük Boy İşletmelere yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulamaya konulan;MKİ Hızlı destek Programı ikinci başvuru dönemine(21 Haziran – 9 Temmuz...

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HK

Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan 17.06.2021 tarih, E-42275986-405-00064796374 sayılı yazılarında; İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların tebliği 25 Ocak 2018 tarih...

DTO TV

Denizli Ticaret Odası

Uğur Erdoğan / Yönetim Kurulu Başkanı

X