Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

“Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki
sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma,
üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.
Elektronik postada, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Elektronik postada, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.
Elektronik postada yer alan notta askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.
Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :


Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Mehmet CUMHUR Uzman T: 0 312 204 99 43 E: [email protected]

Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: [email protected]

Furkan Eren KAHVECİ Uzman T: 0 312 204 95 77 E: [email protected]


Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: [email protected]

Osman SERT Uzman T: 0 312 204 99 38 E: [email protected]

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: [email protected]

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: [email protected]