Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüsün etkileriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında ticaret ve ekonomide hayata geçirilen yeni düzenlemeleri duyurdu. Üyelerinden kendilerine ulaşan ve ilgili mercilere ilettikleri sorunlarının bir bir çözüme kavuşturulmaya başlandığını belirtip, katkı koyanlara teşekkür etti; “Çalışmalarımız bunlarla da sınırlı kalmayacak; bu sorunla tamamen baş edinceye kadar aralıksız devam edecek!” dedi.

Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabileceğini bildiren DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’dan uzun zamandır beklenen haber geldi; Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvuruları için de uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Ayrıca, işveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara, 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, “17 Nisan’dan itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilecek; bu durum işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. Ayrıca, her türlü iş sözleşmesi, 17 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle, İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebepler dışında işveren tarafından da feshedilemeyecek. Öte yandan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri, 3 ay süreyle uzatılacak.” uyarısında bulundu.

YILLIK İLAN VE REKLAM VERGİLERİ İLE ÇTV’YE DÜZENLEME

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, 30 Nisan 2020 Perşembe gününün sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 1 Haziran 2020 gün sonuna kadar uzatıldığını da duyurdu. Erdoğan ayrıca, “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri, 3 ay süreyle ertelenebilecek. Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisanslarının geçerlilik süresi, 1 yıl uzatılacak.” dedi.

TOBB’UN DA YER ALACAĞI HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK

Başkan Erdoğan, yeni yürürlüğe giren son düzenlemeler hakkında şu bilgileri de verdi: “Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak. Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsamda, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu kapsamda, düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul üyeleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi de yer alacak. Yeni korona virüs salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında, devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecri misiller 3 ay ertelenebilecek. Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek. Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler, 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek.”