İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. Yeterlilik Belgesi genellikle kamu ihalelerinde talep edilmekte olup; dilekçe, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil belgesi fotokopisi ile birlikte Oda Sicil’e başvurulması gerekmektedir.