K YETKİ BELGELERİ

Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 21.09.2005 tarihinde imzalanan protokol uyarınca K türü (K1, K2, K3 ) yetki belgeleri Odamız tarafından verilmeye başlanmıştır.
İmzalanan protokol uyarınca K türü (K1, K2, K3) yetki belgeleri 28 Oda tarafından verilmeye başlanmış ve halen 42 oda tarafından verilmeye devam edilmektedir.
Bu illerde K türü (K1,K2,K3) yetki belgesi almak isteyenlerin ilgili Odaya başvurmaları gerekmektedir. K türü yetki belgesi almak isteyenlerin başvuruları tarafımızca karşılanmaktadır.
K Yetki Belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. Bunlar K1, K2 ve K3 türü yetki belgeleridir.
TANIM / AÇIKLAMA ÜCRET (TL)
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 12.373
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K2 12.373
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 6.186
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Toplam Yüklü Ağırlığı 3500 kg. geçmeyen araçlar için) K1* 3.093
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı(Toplam Yüklü Ağırlığı 3500 kg. geçmeyen araçlar için) K2* 3.093
Taşıt Kartı 371

Taşıt İlavesi İçin İstenilen Evraklar

Taşıt Çıkarılması İçin İstenilen Evraklar (Satılmış İse)

K1 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,

K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 2 birim taşıt ve 50 tonlukasgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.

K1* (YILDIZLI K1) YETKİ BELGESİ

Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla ve yapılan taşımalarda K1* (YILDIZLI K1) belgesi alınacaktır.

K1/K1* Yetki Belgesi için istenilen evraklar

K2 YETKİ BELGESİ

Hususi taşımacılık yapacaklara verilir.

K2*(YILDIZLI K2) YETKİ BELGESİ

Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla kendi esas iştigal konusu kapsamında yapılan taşımalarda belgesi K2*(YILDIZLI K2) Yetki Belgesi alınacaktır.

K2/K2* Yetki Belgesi için istenilen evraklar

K3 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin en az 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.

K3 Yetki Belgesi için istenilen evraklar