KAPASİTE RAPORLARI

 Tanımı:

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?

Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Denizli Ticaret Odası İnternet sitesindeki “kapasite raporu” bölümünden web başvuru formu doldurularak ilk başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

1. Temsile yetkili kişileri gösteren İmza Sirküleri (firmalar için) ya da İmza Beyannemesi (şahıslar için),

2.  İmalathanenin yapıldığı işyeri kiralıksa kira kontratı; Firmaya aitse tapu senedi fotokopisi,

3. İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya üretime yeni başlamış firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,

4. Vergi Levhası fotokopisi,

5. İşyerinde üretimde kullanılan makine ve teçhizatın mali değerlerini gösteren ve firmanın  mali müşaviri tarafından onaylanmış demirbaş listesi,  MAKİNE TECHİZAT LİSTESİ FORMU

6. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;

a)    Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,

b)    Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,

7. Varsa Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.

Not: Kapasite raporunun Odamızca düzenlenebilmesi için başvuru yapan firmanın sigortalı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmaların Sanayici vasfı taşımaları nedeniyle Denizli Sanayi Odası’ na başvuru yapmaları gerekmektedir.

   Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

  • Firma tarafından başvuru evrakları ile birlikte Muhasebe birimine başvurulur,
  • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
  • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
  • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
  • Elektronik ortamda TOBB’a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.

Kapasite raporunu hazırlamakla Odamız tarafından yetkilendirilen mühendislerin listesi 

KİMYA MÜHENDİSİ:

HATİCE ÖZTEL: 0505 267 66 46

MAKİNA MÜHENDİSLERİ:

HALDUN SÜLÜKTEL: 242 06 16-  0533 736 63 60
M.FATİH ALTUĞTEL :242 20 11-  0541 606 03 25
YILDIZ AYDEMİRTEL :261 26 61-  0533 350 40 70

GIDA MÜHENDİSLERİ:

MELİHA GÜMÜŞTEL :242 21 31-    0535 702 59 81

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ:

GÜLÜMSER MALKOÇTEL: 0 538 737 64 74

Kapasite raporu için aşağıdaki bedellerin yatırılması gerekmektedir.

ODA VEZNESİ VEYA BANKA HESABINA :6 000,00 TL (eksper ücreti dahildir.)

Denizli Ticaret Odası Banka Hesap Numaraları: 

Ziraat Bankası Denizli Şb.  İBAN : TR67 0001 0000 8437 1029 6950 01

Akbank Denizli Şb.:  İBAN:  TR67 0004 6000 1288 8000 0011 47

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HESABINA :3 750,00 TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Banka Hesap Numaraları

TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 AKBANK BAKANLIKLAR ŞBS.

KAPASİTE BAŞVURU FORMU

"*" gerekli alanları gösterir

ÜRETİME BAŞLAMA TARİHİ*
İŞ YERİ DURUMU*
1 ile 9 arasında bir sayı girin.
(Açıklama: Çalışan sayısı 10 ve üzeri ise Sanayi Odasına başvurmanız gerekmektedir)
EKSPER ADI SOYADI*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.