ORTAK PAY BELGESİ

Odamıza kayıtlı Limited Şirketler için en son ortaklarını, sermaye ve hisse adedini gösterir belgedir. Üyelerin talebi doğrultusunda Oda Sicil tarafından verilir.

Anonim Şirketler için hisse oranlarını gösterir belge Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.