TİCARET SİCİL HİZMETLERİ

D U Y U R U                       

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun kapsamında; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu 64. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesine istinaden tutmuş oldukları defterlerin tasdik işlemleri yalnızca ilk kuruluşlarda Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin yalnızca ilk kuruluş sırasında tasdiki yapılan defterlerin tümü 05/04/2021 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce onaylı olarak verilmeye başlanacaktır. Kuruluş sırasında tasdiki istenilen defterlerin Müdürlüğümüze getirilmemesi gerekmektedir. Kuruluş evrak listesi ekinde bulunan defter dilekçesinde hangi defterlerin tasdik edilmesini istediğinizi belirten seçeneği işaretleyip şirketin yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak tescil sırasında kuruluş listesindeki istenilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

X