TİCARET SİCİL HİZMETLERİ

D U Y U R U                       

20.02.2021 tarih 31401 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yürürlüğe giren, “Şirket kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile imza verilerinin elektronik ortamda temini hakkında yasal düzenleme yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde; MERSİS üzerinden yapılan kuruluş ve yetkili atama tescili başvurularında imzaya yetkili olanların (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) imza verilerinin elektronik ortamda mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarından MERSİS üzerinden temini sağlanarak, bu düzenlemeyle ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze verilen imza beyannamelerinin elektronik ortamdan verilmesi sağlanmıştır.

Yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla, MERSİS üzerinden yapılan tescil başvuru ekranına “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülü oluşturulmuştur. Yetki kabul işlemleri, MERSİS’de, tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı vermesi istenilen yetkili (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) olarak atanan her bir kişi kendisi tarafından e-devlet, e-mobil ve e-imzası ile giriş yaparak “YETKİ KABUL İŞLEMLERİ” modülüne giriş yaparak yetki kabul onayının verilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, MERSİS üzerinden tescili için başvuru yapılan şirket kuruluşlarına ait ana sözleşmelerin tüm ortaklarının (tüm ortakların yeni nüfus kimliğe sahip olması gerekmektedir) e-imza ile imzalaması ve yetkililerinin (tüm yetkililerin yeni nüfus kimliğe sahip olması gerekmektedir) sistem üzerinden yetki kabul onayı vermesi halinde ortakların ve yetkililerin Müdürlüğümüze gelmemeleri de sağlanmıştır.

01/03/2022 tarihi itibariyle MERSİS üzerinden tescili için müracaat edilecek yetki atama ile kuruluş başvurularında elektronik imza ile tescil başvuruların oluşturulmasına başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların, herhangi bir aksamaya neden olmaması için MERSİS ana sayfasında bulunan “YARDIM” bölümünde “DİJİTAL İMZA BEYANI” dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlem sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir.

D U Y U R U                       

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun kapsamında; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu 64. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesine istinaden tutmuş oldukları defterlerin tasdik işlemleri yalnızca ilk kuruluşlarda Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin yalnızca ilk kuruluş sırasında tasdiki yapılan defterlerin tümü 05/04/2021 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce onaylı olarak verilmeye başlanacaktır. Kuruluş sırasında tasdiki istenilen defterlerin Müdürlüğümüze getirilmemesi gerekmektedir. Kuruluş evrak listesi ekinde bulunan defter dilekçesinde hangi defterlerin tasdik edilmesini istediğinizi belirten seçeneği işaretleyip şirketin yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak tescil sırasında kuruluş listesindeki istenilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

D U Y U R U                       

28/06/2021  tarihinden itibaren Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde  kuruluş, değişiklik ve terk tescilleri için randevular MERSİS üzerinden alınacaktır.

“mersis.gtb.gov.tr”   adresinden kuruluş, değişiklik ve terk bilgileri girişi yapıldıktan sonra başvuruya gönderirken randevu alınması gerekmektedir.

Saatinde gelinmeyen randevulara işlem yapılamayacak olup, yeniden randevu alınması gerekecektir.

ÖN İNCELEME NEDEN YAPILIR?

Müdürlüğümüzce, kuruluş ve değişiklik tescilleri için ön inceleme yapma zorunluluğu bulunmayıp, taslak evraklarda yapılan ön inceleme; Notere tasdik edilmeden, T.T.K. ve ilgili mevzuatlara uygunluğu incelenen evraklarda yapılabilecek hataların düzeltilmesini sağlamaktadır.

RANDEVU BAŞVURU

“mersis.gtb.gov.tr”  adresinden kuruluş, değişiklik ve terk bilgileri girişi yapıldıktan sonra Müdürlüğümüze  başvuru yapabilmek için randevu alınması gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.