TİCARET SİCİL HİZMETLERİ

D U Y U R U                       

7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun kapsamında; Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu 64. maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesine istinaden tutmuş oldukları defterlerin tasdik işlemleri yalnızca ilk kuruluşlarda Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin yalnızca ilk kuruluş sırasında tasdiki yapılan defterlerin tümü 05/04/2021 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce onaylı olarak verilmeye başlanacaktır. Kuruluş sırasında tasdiki istenilen defterlerin Müdürlüğümüze getirilmemesi gerekmektedir. Kuruluş evrak listesi ekinde bulunan defter dilekçesinde hangi defterlerin tasdik edilmesini istediğinizi belirten seçeneği işaretleyip şirketin yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak tescil sırasında kuruluş listesindeki istenilen evraklarla birlikte Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

D U Y U R U                       

28/06/2021  tarihinden itibaren Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde  kuruluş, değişiklik ve terk tescilleri için randevular MERSİS üzerinden alınacaktır.

“mersis.gtb.gov.tr”   adresinden kuruluş, değişiklik ve terk bilgileri girişi yapıldıktan sonra başvuruya gönderirken randevu alınması gerekmektedir.

Saatinde gelinmeyen randevulara işlem yapılamayacak olup, yeniden randevu alınması gerekecektir.

ÖN İNCELEME NEDEN YAPILIR?

Müdürlüğümüzce, kuruluş ve değişiklik tescilleri için ön inceleme yapma zorunluluğu bulunmayıp, taslak evraklarda yapılan ön inceleme; Notere tasdik edilmeden, T.T.K. ve ilgili mevzuatlara uygunluğu incelenen evraklarda yapılabilecek hataların düzeltilmesini sağlamaktadır.

RANDEVU BAŞVURU

“mersis.gtb.gov.tr”  adresinden kuruluş, değişiklik ve terk bilgileri girişi yapıldıktan sonra Müdürlüğümüze  başvuru yapabilmek için randevu alınması gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

X