Hakkımızda

Hedeflerimiz

  • Kümelenmede değer yaratan firmaları güçlendirerek ilimiz teknik tekstil sektörünün rekabet gücünü arttırmak 
  • Denizli KOBİ’lerinin tanıtımının yapılarak uluslararası alana açılmalarına destek olmak 
  • Denizli ilimizin ekonomik gücünü arttırmak
  • KOBİ’ler  ve genel olarak  tekstil sektörü için olumlu etkileri olabilecek tüm sonuçlara ulaşmak için kümelenme stratejisi ile tüm paydaşlar ile işbirliğini geliştirmek
  • KOBİ’ler arasında işbirliğini teşvik etmek ve gelişimlerine destek olmak 
  • KOBİ’ler  ve kamu özel kurumlar arasındaki inovasyon ve işbirliği sürecini hızlandıran, dinamizm kazandıran bir katalizör olmak
  • Uluslararası işbirliklerini geliştirerek deneyim paylaşımı yoluyla bilginin yaygınlaşmasını sağlamak

Misyonumuz

Geleneksel tekstil ürünleri imalatında Türkiye’nin güçlü kentlerinden biri olan Denizli’deki tekstil sektörünü yüksek katma değer sağlayan teknik tekstil imalatına dönüşümünü sağlayacak sinerjiyi oluşturmak

Vizyonumuz 

Bölgemizde yüksek katma değerli ve inovatif ürünler üretimiyle ile dünya teknik tekstil pazarında ana oyunculardan biri olmak