Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, Denizli Ticaret Odasını ziyaretinde, 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapan mükelleflerin 1 ve 2. Taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları gerektiğini belirterek destek istedi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da,  üyelerinin yararına olan her konuda işbirliğine hazır olduklarını belirterek, “Vergi borçlarını yapılandıran üyelerimiz, mutlaka bu ödemeyi yapsınlar, fırsatı kaçırmasınlar. Yapılandırmaların bozulmasından dolayı mağduriyet yaşamasınlar” dedi.

Denizli Vergi Dairesi Başkan V. Hasan Öztaş, Grup Müdürleri Recep Ömeroğlu, Fatih Erdoğan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Dayan ve Strateji Müdürü Hasan Hüseyin Kurban, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vergi Dairesi Başkan V. Hasan Öztaş, “19/8/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile, Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması, Borçların taksitler halinde ödenebilmesi, Vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanları getirilmiştir. Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verilmiştir. Yapılandırılan tutarların peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir. Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sona ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Yapılan düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır” dedi.

ERDOĞAN’DAN DTO ÜYELERİNE ÇAĞRI

İş aleminin ve ülkenin yararına olan her konuda işbirliğine açık olduklarını dile getiren Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kamuoyuna gereken bilgi akışını sağlayabileceklerini söyledi. Ticari hayatı kolaylaştıracak birçok düzenlemenin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Bunlardan birisi de 6736 sayılı kanundur. Kanun kapsamında borçlarının yapılanlara Mayıs ayı sonuna kadar süre tanınması çok yerindeydi. Şimdi bu ay sonunda yapılandırma borçları ödenecek. Üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için bizleri ziyaret etmeniz bizleri memnun etti. Denizli yararına olacak her türlü konuda biz var olmaya hazırız. Bununla ilgili de gereken hassasiyeti gösterip, bilgilendirmelere yapacağız.” diye konuştu.