K2 ve K2* YETKİ BELGESİ

Hususi taşımacılık yapacaklara verilir.

K2*(YILDIZLI K2) YETKİ BELGESİ

Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla kendi esas iştigal konusu kapsamında yapılan taşımalarda belgesi K2*(YILDIZLI K2) Yetki Belgesi alınacaktır.

GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)

2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (T.C. kimlik no’lu)

3- Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)

4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Araçlar vizeli olacak)

5-Vergi levhası fotokopisi

TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TONU GEÇMEYEN TAŞITLARLA YAPILAN TAŞIMALARDA K2* YETKİ BELGESİ ALINACAKTIR.

BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.