FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

Fiili Tüketim Belgesi Nedir?
Firmanın üretim esnasında kullandığı hammadde miktarları ile üretilen mamullerin miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen bir belgedir.

Fiili Tüketim Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
– Dilekçe
– Kapasite Raporu
– Son iki yıllık döneme ait muhasebe kayıtları (Hammadde alış ve satış faturaları, Gümrük Giriş Beyannameleri, stok defterleri, Yeminli Mali Müşavir raporu) fotokopileri. (Firma kaşe ve imzalı)

Fiili Tüketim Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
– Bu belge geçerli kapasite raporu bulunan firmalara düzenlenir.
– Muhasebe kayıtlarına göre ( Son iki yıllık döneme ait stok defteri, ham madde alış ve satış faturaları vb.)

– Bilirkişi tarafından yapılan tetkik ve inceleme sonucunda belge düzenlenir.

Onay ücreti oda veznesine yatırılacak:  15 TL