SAYISAL TAKOGRAF

Sayısal Kart Başvuruları Nasıl Yapılır?

Sürücü Kartı: Uluslararası veya yurtiçi taşımacılık, yolcu taşımacılığı veya eşya taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 veya SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.

Şirket Kartı: Şirketin yerleşik olduğu ülkedeki yetkili otorite tarafından, takograf hafızasında saklanan bilgiyi indirmek ve yetkisiz ulaşımı engellemek için şirkete ait bilgileri kilitlemek amacıyla, taşımacılık şirketine verilen karttır. Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.

Servis Kartı: Temel olarak sayısal takografların takılması, açılması, kalibre edilmesi, kontrolü ve bilgi yüklenmesi için, onay almış servislere ve/veya servislerin montajcılarına verilen akıllı kartlardır. Sadece sayısal takograf için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay almış yetkili servisler servis kartı alabilir.

Sürücü ve şirket kartları 5 yıl, denetim kartları 2 yıl ve servis kartları ise 1 yıl geçerlidir.

Kart Başvuruları için;

 • STAUM – Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin webdeki staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/sayfasına tıklayarak ön başvuru yapılır. Ön başvuru sonunda sistem tarafından verilen sayfanın çıktısı alınır.
 • Başvuru sonunda elde edilen çıktı üzerinde belirtilen Ödeme Numarası ile T.Vakıflar Bankasına ödeme yapılır. (Sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL) İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir. Ödeme sonunda banka tarafından verilen dekont başvuru işlemlerinin tamamlanması için Odamıza gelindiğinde Oda personeline teslim edilmek üzere saklanır.
 • Başvuru işlemlerin tamamlanabilmesi için aşağıda yazan belgelerle Odamıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sürücü Kartı Başvurusu İçin

 • Dekont
 • Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
 • SRC Belgesi aslı veya e-devletten alınmış çıktı
 • 1 adet Biyometrik (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) fotoğraf.

Servis Kartı Başvurusu İçin

 • İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Başvuru sahibinin ilgili atölyede (müdür, şef, teknik uzman, operasyon yöneticisi vb.) görev yaptığını belirten, çalışma sürelerinin yer aldığı atölye yazısı
 • Oda Kayıt Belgesi (asıl)
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
 • Dekont
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Servis kaşesi

Şirket Kartı Başvurusu İçin

 • İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
 • Dekont
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Şirket kaşesi

Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilir. Sürücü kartları kart sahibine yada kart sahibinin başvuru esnasında belirlemiş olduğu 3. şahısa yapılır. Bu kişiler dışındaki şahıslara sürücü kartı teslimatı yapılmaz. Servis ve şirket kartları ise başvuruyu gerçekleştiren servis veya şirket yetkilisine teslim edilir.

Kartların teslimata hazır olduğu bilgisi sürücülere cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj yoluyla, servis ve şirketlere ise başvuruda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine gönderilmektedir.