ODA SİCİL KAYIT SURETİ (İHALE)

Odamıza kayıtlı firmaların İhale makamına sunulmak üzere İhale Durum Belgesi (g bendi tarihli) ne ilaveten Oda Sicil tarafından verilen İhale tarihli Oda Sicil Kayıt Suretidir.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.