İNGİLİZCE ODA FAALİYET BELGESİ

Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Üyelerin talebi doğrultusunda İngilizce olarak Oda Sicil tarafından verilir.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.