KANTİN SÖZLEŞME ONAYI

Kantin işletmeciliği yapan üyelerimiz için ilgili kuruma verilmek üzere getirilen Sözleşme Oda Sicil tarafından onaylanır.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.