SİGORTA ŞUBE AÇMA

ŞUBE AÇARAK TEŞKİLATLANAN ACENTELERİN İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER

  1. Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkezi için en az 300.000.Tl ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları ve ticaret sicil kayıtlarında sermayeyi tescil ettirme zorunluluğu olup firma türüne göre EK-7 veya Ek-8 sermaye bilgilerinin Mali Müşavir onaylı olarak sunulması gerekmektedir.
  2. Şube açarak teşkilatlanacak tüzel kişi acentelerde genel müdür ve genel müdür yardımcısının, gerçek kişi acentelerde ise ticari mümessil veya ticari vekil olarak Ticaret Siciline tescili zorunludur.
  3. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Ticaret Sicilde tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve teknik personel kayıtlarını yaptırmak için şube organizasyon şeması ve Form A-B’ler doldurularak Odamıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
  4. Tescil ettirilen her şubenin Asgari Fiziki Şartlar Tetkiki için Odaya başvurularak Oda Tetkik Raporu talep edilmelidir.
  5. Her şube için müdür ve teknik personel bulundurulma zorunluluğu vardır.
  6. Bir kişi sadece bir sigorta acentesinde genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personel olarak görevlendirilebilir. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve teknik personelin ikametgâhı, merkez ve/veya şubenin bulunduğu il sınırları içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul mesafeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir.

Ek-4 Şube Personeli için İstenen Evraklar

Ek-5 Genel Md. ve Genel Md. Yrd. Bilgi Formu-A

Ek-6 Şube Müdürü Teknik Personeli Bilgi Formu Form-B

Ek-7 Gerçek Kişiler için Mal Beyanı

Ek-8 Tüzel Kişiler için Mal Beyanı

ODA TETKİK RAPORU DİLEKÇESİ