U-ETDS

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan U-ETDS Veri girişleri ile ilgili olarak;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 6.fıkrasında;

“6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG 15/11/2019-30949)” denilmektedir.

Bu hükme istinaden, Yetki Belgesi sahiplerinin Ulaştırma Bakanlığınca tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Anılan Yönetmeliğin 69. Maddesinin 8. Fıkrasında; yükümlülüklerle ilgili olarak,

“a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,

  b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,

Yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.” denilmektedir.

Bu sebeple 31.12.2019 tarihinden itibaren üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması, aşağıda belirtilen şekillerde veri girişlerini yapmaları için gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir.

U-ETDS Sistemine veri aktarımı iki şekilde yapılmaktadır.

Şirketler 

  • Firmanızın web tabanlı yazılımı var ise sistemin kullanıldığı bilgisayarların IP adreslerinin E-devlet üzerinden tanımlanması ile sisteme bilgi girişi yapabilirsiniz.
  • Firmanızın web tabanlı yazılımı yok ise;
    • Yetki Belgesi sahibi firmanın U-net otomasyon sisteminde işlem yapmaya yetkili olan kişiler E-devlet üzerinden veri girişi yapacaktır.(Eğer sisteme yetkili tanımlaması yapılmamışsa Odamıza dilekçe ile başvurulduğu takdirde yetkilendirme yapılacaktır.)
    • Yetki Belgesi sahibinin E-devlet üzerinden Operatör olarak tanımladıkları kişiler veri girişi yapabilir. Firma yetkilileri E-devlet üzerinden Mersis (Ticaret Bakanlığı) sistemi ile entegre bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Şahıslar

  • U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı yetki belgesi sahibi kişiler veya E-devlet üzerinden Operatör olarak tanımladıkları kişiler de veri girişi yapabilir.

IP-tanimlama-islemleri-gercek-kisi

IP-tanimlama-islemleri-tuzel-kisi

Operator-tanimlama-islemleri-gercek-kisi

Operator-tanimlama-islemleri-tuzel-kisi

U-ETDS Sistemi Veri girişleri hakkında ayrıntılı bilgiye https://uetds.uab.gov.tr/ web sayfası ve 444 24 07 Çağrı Merkezinden ulaşabilirsiniz.