İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİ

Gayrimenkul Alım Satım işi ile iştigal eden üyelerimizin getirmiş olduğu İş Takip Sözleşmeleri Oda Sicil tarafından onaylanır.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.