DENİZLİ TEKSTİL YENİLİK VE TASARIM MERKEZİ

Güney Ege Bölgesi’nde tasarım, teknoloji, yenilik odaklı uygulama kapasitesinin, yenilikçi girişimciliğin ve altyapının geliştirilmesi amacıyla Denizli Ticaret Odası hizmet binasının 6.katında  Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezinin kurulması uygun bulunmuştur.
TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) illeri dahilinde  kritik öneme sahip tekstil Sektöründe bölgenin ekonomik konumunu sürdürülebilir nitelikte güçlendirecek teknoloji ve tasarım yenileşimine öncülük yapacak Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezinin kurulması ile küresel rekabet gücünün ve sektör yatırımlarının artırılması amacıyla bölgede moda ve trend yaratabilecek düzeydeki tasarımların teşvik edilmesi  projenin öncelikleridir.
Proje kapsamında; Denizli, Aydın ve Muğla illerinde Tekstil ve Hazır giyim sektörleri ile bağlantılı sektörlerde mevcut yenilik ve ar-ge çalışmalarının geliştirilmesini sağlayarak akıllı teknolojilerin sektörde kullanılmasını teşvik etmek ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ar-ge ve yenileşim ile daha fazla katma değer sağlayabilecekleri bilincini bölgede geliştirmek amaçlanmaktadır.
GEKA Doğrudan faaliyet programı tarafından desteklenen Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi fizibilite projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve inceleme ziyaretleri sonucunda ilk etapta gerekli olan tasarım, ar-ge ve yenilik bilincinin bölgede oluşturulması amacıyla Tasarım Atölyesi ve Proje Uygulama Merkezinin kurulması öngörülmüştür. Böylece Bölge tekstil sektöründe rekabet gücünün sürekli kılınması için bölge üretim kalite standartlarını sağlamaya ve iyileştirmeye yönelik bilimsel ve endüstriyel ar-ge süreçlerine destek hizmetlerini, tarafsız, bağımsız ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde karşılayacak analiz ve bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri sunacak Yenilik ve Tasarım Merkezinin temellerinin atılması hedeflenmektedir. Yenilik ve Tasarım Merkezi ihtiyaç analizlerini, araştırma ve fizibilite çalışmalarını yürütmek üzere akademisyenler ve ilgili kamu kurumları ve STK’lardan oluşan bir Komisyon oluşturmak ve gerekli altyapı çalışmalarının yürütülmesi projenin özel amaçları arasındadır.
Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezinin kurulumunda model olabilecek İstanbul Moda Akademisinde (IMA), yerinde incelenme ziyaretleri gerçekleştirerek bu alandaki çalışma ve uygulamalar model alınacaktır.
Özgün Moda ve marka yaratma becerisine sahip çağdaş sanat anlayışının gereklerini uyarlayan, toplumsal değerlerin bilincinde, vizyon sahibi tasarımcılar yetiştirme bilincini geliştirmek, Yenilesim ve Ar-ge konularında işletmelerin bilgi eksikliğini gidermek ve özgün ve yenilikçi tasarımcı kimliğinin güçlenmesi amacıyla yetenek sınavının ardından tekstil tasarım eğitimlerinin sonunda tasarım yarışması ve defile düzenlenecektir.
Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım projesi raporunun tekstil bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanarak yayınlanıp ilgili kamu kurumları, STK’lar ve tekstil işletmelerine dağıtımının gerçekleştirilmesi Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi desteğiyle planlanmaktadır. Tasarlanan ürün ve üretim sistemlerinin pazarlanması ve teknolojinin transfer edilmesi amacıyla Pazar araştırmaları sürecinde DTO- Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi veri tabanından faydalanılması amaçlanmaktadır.