SİGORTA GERÇEK KİŞİ

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN  UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER 

 1. Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanı yapılmış Gerçek veya Tüzel kişi Sigorta Acentesi Levha kaydı için Oda Sicilinden veya dto.org.tr den istenen evrak listesini temin ederek gerekli evraklar hazırlanır.
 2. İlgili evraklar eşliğinde TOBB Sigortacılık Müdürlüğü web sayfasındaki Sigorta Acenteleri Ön Başvuru (TOBB-AEKS) ekranından Levhaya kaydın ilk aşaması Sigorta Acentesi tarafından online olarak yapılır.
 3. İşlem sonunda belirtmiş olduğunuz e-mail hesabınıza Ön başvuru numarası ve Denizli Ticaret Odası’na başvuru yapmanız hususu bildirilecektir.
 4. Ön başvuru numarası ile birlikte Denizli Ticaret Odası Oda Sicil’e istenilen belgelerle birlikte başvuru yapılmalıdır.
 5. Başvuru ile birlikte Levha kaydı başvurusu ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretinin Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.
 6. Oda Sicil sunulan belgeleri inceler, uygun görülmesi halinde Levha Kayıt başvurusu kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz.
 7. Başvuru alındıktan sonra, birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde Levha kaydı başvurunuz kabul edilmeyecektir. Tetkik aşamasında acente adına Statik IP çıktısı ve en az iki adet (aynı cins olmayacak) fatura ibrazı zorunludur. Yeni kayıtlarda bağlantı yapıldığına dair çıktılar yeterli olacaktır.
 8. Firmanın Levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz online olarak TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından incelenip uygun görülenler, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüğü onayına gönderilmektedir.
 9. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanan acenteler Levha Kayıt ücretini TOBB’nin banka hesabına yatırabileceklerdir.
 10. Dekontun bir nüshası TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne gönderilir. Dekontun kayıtlara geçmesi ile birlikte acenteniz Levhaya kayıtlı acenteler listesinde görülecektir.
 11. Levha kaydını takiben altı ay içersinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yapılması gerekmektedir.
 12. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 15 iş günü içinde Oda Sicil’e bildirmekle yükümlüdürler.