USTALIK BELGESİ

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda incelenerek onaylanan belgedir. İlgili formda şirket kaşesi ve yetkili imzası gerekli olup, kayıtlar kontrol edilerek Oda Sicil tarafından onaylanır.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.