İHALE DURUM BELGESİ (G BENDİ) TARİHLİ

Odamıza kayıtlı firmaların ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanununun 10.maddesinin (g) bendine ilişkin ihale tarihi itibariyle düzenlenen belgedir. Üyelerin talebi halinde Sözleşmeye Davet Mektubu fotokopisi veya dilekçeye istinaden Oda Sicil tarafından verilir.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.

İhale Durum Belgesi(g bendi tarihli) için Dilekçe