Çevre Yönetimi Faaliyetlerimiz

Çevrenin korunması için tehlikeli atıklarımız bertaraf edilmektedir.

  • Kağıt, plastik ve cam türü atıklarımız lisanslı firmalara teslim edilerek kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca ne kadar atık çıkardığımız izlenerek azaltılması yönünde önlemler alınmaktadır.
  • Fotokopi, toner vb. atıklarımız lisanslı firmalara teslim edilerek kayıt altına alınmaktadır.
  • Elektronik atıklarımız lisanslı firmalara teslim edilerek kayıt altına alınmaktadır.

Doğal kaynaklarımızın kullanımı izlenmekte ve azaltılması için yöntemler geliştirilmektedir.

  • Elektrik tüketimimiz izlenmekte ve dönemsel olarak analiz edilmektedir.
  • Su tüketimimiz izlenmekte ve dönemsel olarak analiz edilmektedir.
  • Doğalgaz tüketimimiz izlenmekte ve dönemsel olarak analiz edilmektedir.

Destek hizmetlerinde kullandığımız makine ve teçhizatlarımızn bakımları ve emisyon ölçümleri izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.Çevrenin korunması için tehlikeli atıklarımız bertaraf edilmektedir