ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

DTO MİSYONU

Denizli Ekonomisinin, küresel rekabet yarışında hızına ivme kazandırabilmek için; öncelikle üyelerimize olmak üzere, ilimizin tüm sosyo-ekonomik dinamiklerine, potansiyellerini arttıracak hizmetleri, kuruluş kanununda belirtilen sorumluluk ve yetki ile müşteri odaklı olarak sunmaktır.

DTO VİZYONU

İlimiz, Bölgemiz ve ülkemizin ekonomik ve sosyal yapılanmasında yenilikçi ve katılımcı yaklaşım anlayışı ile öncü olmak, daima tercih edilen bir kurum olarak güvenilir hizmet vermektir.

EYS POLİTİKASI

Denizli Ticaret Odası hizmetleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşumuz; uluslararası standartları ve ilkeleri esas alarak hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirerek, kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında, yasal şartlara uyma taahhüdümüz ve sosyal sorumluluk bilinciyle, hızlı güvenilir ve yönlendirici hizmet vermek, kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp, sistemimizi sürekli iyileştirerek üyelerimizin ve insanımızın memnuniyetini arttırmaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

DTO; Üye talep, beklenti ve şikayetlerine cevap verecek uygulamaları şeffaflık, çözüm odaklılık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden taviz vermeden ilgili yasalar, kaynaklar ve EYS politikası çerçevesinde yürürlüğe koyar.

MALİ POLİTİKA

DTO; 5174 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler çerçevesinde şeffaflık, verimlilik, eşitlik ve tutumluluk ilkelerine göre mali uygulamaları gerçekleştirir. Bu uygulamaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebeleştirir.

  • Odanın finansal kaynaklarının Oda vizyonu ve misyonu doğrultusunda Stratejik Plan esas alınarak maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması esastır.
  • Odanın sahip olduğu finansal kaynakların risk değerlendirmesi yapılarak yasaların izin verdiği menkul veya g. menkul yatırımlar ile veya bankacılık enstrümanları kullanılarak şeffaf bir şekilde değerlendirilerek arttırılması mali amaçlarımızdır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DTO, paydaşlarına en iyi hizmeti verebilmek için ilgili kanunlar ve mevcut kaynaklar çerçevesinde;

  • Misyonumuzu özümsemiş,
  • Vizyonumuza katkıda bulunacak,
  • Kurumsal değerlerimize uyum sağlayacak,

İşe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi, işe almayı, adil bir şekilde ücretlendirmeyi ve onların sürekli gelişimini sağlamayı temel prensip edinmiştir.
DTO, motive edecek bir çalışma ortamı sağlamayı, ekip ruhunu teşvik etmeyi ve iş güvenliği tedbirlerini almayı personeline taahhüt etmektedir.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

DTO tüm paydaşları ile yüzyüze, elektronik yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, etkin bir iletişim kurmaya, düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterir. Mesajlarında açık, net ve eşit mesafede olmaya dikkat eder. Üyeleri ile 7/24 iletişime açık olacak şekilde sistemler kurar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DTO Bilgi Güvenliğini, bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunması olarak tanımlar;

  • Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
  • Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirilmeden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması
  • Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından kolay ulaşabilecekleri şekilde tasnif edilmiş olması
  • Zamanındalık: Bilginin gerek duyulduğu her anda kullanıma hazır bulundurulması

DTO; bu amaçla gerekli bilgi işlem altyapısının kullanılmasını ve bu altyapının korunmasını sağlar.

SABİT VARLIKLAR YÖNETİMİ POLİTİKASI

DTO; sabit varlıklarını, iş güvenliğin tehdit etmeyecek şekilde, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü kullanmak amacıyla; gerekli olan bakım ve onarım hizmetlerini Entegre Yönetim Sistemine ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olacak şekilde, konusunda uzman tedarikçiler ile iş birliği yaparak etkin şekilde yönetir.