E-devlet üzerinden yetki belgesi yenileme işlemleri

Gerçek ve tüzel kişilerin, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, K1, K1(Ö), K1, K2, K2, K3, K3* Yetki belgelerinin ilk defa düzenlenmesi ve yenilenmesi hizmetlerine E-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. İşlemlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilendirme metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.