İHALE DURUM BELGESİ (G BENDİ)

Odamıza kayıtlı firmaların ihaleye katılabilmeleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesininin (g) bendi kapsamında üyelerin talebi halinde Oda Sicil tarafından verilir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesininin (a,b) bendi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.