POLİTİKALAR

KALİTE POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI olarak; çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışıyla, ilgili yasalar çerçevesinde, risk temelli yaklaşıma dayanan süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme prensibini göz önünde bulundurarak; paydaşlarımızın beklenti ve isteklerini karşılayabilecek eğitimli ve donanımlı personel yapısı ile Üyelerimizin, Ülkemizin ve Toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI hizmetlerinin yapıldığı ve sunulduğu alanlarda; uyguladığımız yönetim sistemleri, çevre mevzuatı ve standartlarına uygun olarak, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin ortaya çıkmaması amacı ile her türlü önlemi almayı, doğal ve sürdürülebilir kaynaklarımızı etkin kullanmayı, çevrenin korunması ve çevre kirliliğini azaltma amacıyla uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeyi, paydaşlarımıza bu konuda örnek ve destek olmayı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI olarak, uyguladığımız yönetim sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ve standartlarına uygun bir şekilde;

 • Katılımcılığı destekleyerek paydaş görüşlerini almayı,
 • Paydaş farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Gerçekleştirilen denetim, SWOT ve Risk Analizleri ile iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyerek sürekli iyileştirmeyi,
 • Acil durumlara hızlı müdahale ederek, riskleri takip ederek iş sağlığı ve güvenliğinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız için güvenli bir hizmet ve çalışma ortamı sağlamayı

taahhüt ederiz.

PAYDAŞ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI olarak, paydaşlarımızın öneri, şikâyet ve taleplerini çözmeyi daha iyi hizmet verebilmek amacıyla önceliğimiz sayıyoruz. Bu kapsamda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, paydaş odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme olarak tanımladığımız kılavuz prensiplerimiz çerçevesinde paydaşlarımızın memnuniyetinin artması için çalışıyoruz.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI; üye odaklı hizmet politikasını benimsemiştir.

Denizli Ticaret Odası; Üye talep, beklenti ve şikayetlerine cevap verecek uygulamaları şeffaflık, çözüm odaklılık ve hesap verilebilirlik ilkelerinden taviz vermeden ilgili yasalar, kaynaklar ve politikalar çerçevesinde yürürlüğe koyar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI; paydaşlarına en iyi hizmeti verebilmek için bağlı bulunduğu kanunlar ve mevcut kaynakları çerçevesinde;

 • Misyonumuzu özümsemiş,
 • Vizyonumuza katkıda bulunacak,
 • Kurumsal değerlerimize uyum sağlayacak

İşe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi, işe almayı, adil bir şekilde ücretlendirmeyi ve onların sürekli gelişimini sağlamayı temel prensip edinmiştir.

DENİZLİ TİCARET ODASI, motive edecek bir çalışma ortamı sağlamayı, ekip ruhunu teşvik etmeyi ve iş güvenliği tedbirlerini almayı personeline taahhüt etmektedir.

MALİ POLİTİKA
 • DENİZLİ TİCARET ODASI; “5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde şeffaflık, verimlilik, eşitlik ve tutumluluk ilkelerine göre mali uygulamalarını gerçekleştirir. Bu uygulamaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tek düzen hesap planı çerçevesinde muhasebeleştirir.
 • Odanın finansal kaynaklarının Oda vizyonu ve misyonu doğrultusunda Stratejik Plan esas alınarak maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması esastır.
 • Odanın sahip olduğu finansal kaynakların risk değerlendirilmesi yapılarak, yasaların izin verdiği menkul veya gayrimenkul yatırımlar ile veya bankacılık enstrümanları kullanılarak şeffaf bir şekilde değerlendirilerek arttırılması ve toplum yararına kullanılması mali amaçlarımızdandır.
HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI, tüm paydaşları ile yüz yüze, elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, etkin bir iletişim kurmaya, düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösterir. Mesajlarında açık, net ve eşit mesafede olmaya dikkat eder.

Üyeleri ile 7/24 iletişime açık olacak şekilde sistemleri kurar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DENİZLİ TİCARET ODASI; bilgi güvenliğini,  bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunması olarak tanımlar:

 1. Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 2. Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
 3. Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından kolay ulaşabilecekleri şekilde tasnif edilmiş olması
 4. Zamanındalık: Bilginin gerek duyulduğu her anda kullanıma hazır bulundurulması

DENİZLİ TİCARET ODASI bu amaçla gerekli teknolojik altyapının kurulmasını ve bu altyapının korunmasını sağlar.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
 • KALİTELİ HIZLI GÜVENİLİR HİZMET SUNUMU
 • ÜYELERE KURUMUN BİRER PARÇASI OLDUĞUNU HİSSETTİRMEK
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
 • YENİLİĞE AÇIK OLMAK