Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Denizli’de Bütünleştirici “Bilim ve Sanat” Eğitimi Projesi

AB destekli yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığıdır. Proje Sahibi Denizli Ticaret Odası, proje ortağı Nezihe- Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi(Denizli BİLSEM), proje iştirakçisi Denizli ABİGEM’dir.

Projenin hedef kitlesi, Bilim ve Sanat Merkezi (BILSEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Özel eğitim, rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, kaynaştırmada görev alan öğretmenler ve yöneticiler ile bu alanda faaliyet gösteren DTO üyesi KOBİ’lerdir.

18 ay süreli projede kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda Öğretmenler için ve üye KOBİ’lere STEM+A; Web 2.0; Sanal Gerçeklik; Drone gibi teknik eğitimlerin yanı sıra İnovasyon, Problem Çözme Teknikleri Tasarımsal Düşünme ve Proje Yazma gibi kapasite arttırma eğitimleri verilmiştir. BİLSEM’ler üzerine seminerler düzenlenmiştir. Eğitim materyalleri hazırlanması için Bilim Odası oluşturulmuştur. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi ile ilgili Yurtiçi ve Yurtdışı Çalışma Ziyaretleriyle, çalıştay ve ihtiyaç analizi, Stratejik Plan hazırlanması gibi analizler yapılmıştır.Bilim ve Sanat Merkezlerinin katıldığı Festivali düzenlenmiştir.