DAVET MEKTUBU ONAYI

Üyelerimizin yurt dışı ticari iş ve işlemlerinde davet ettiği müşterileri için firmanın antetli kağıdına yazılan davet mektubu Oda Sicil tarafından onaylanır.

Odalarca düzenlenecek ve onaylanacak belge işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. Maddesine istinaden üyelerin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır.