Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, uzun zamandır TOBB nezdinde yürüttükleri çalışmalarla, birikmiş oda aidatı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemenin yapıldığının müjdesini verdi; “Kamuya borçların yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerimizin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil edildi. Başta Denizli Ticaret Odası üyelerimiz olmak üzere, TOBB’a bağlı tüm oda ve borsalarımızın üyelerine, esnaf, sanatkâr ve tacirlerimize, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yazılı bir açıklamada bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre, vergi borçlarının da yapılandırılarak 18 taksitte ödenebileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan, “Uzun bir süredir çeşitli bakanlıklar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz nezdinde yürüttüğümüz bir çalışmayı daha üyelerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmanın sevincini yaşıyoruz. Üyelerimiz, sadece birikmiş TOBB aidatlarını değil Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını da yapılandırılabilecek. Vergi borcunu peşin ödemek isteyenlere ise indirim sağlanacak. Ayrıca vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerimizin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil edildi.” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan, KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenlerin de yapılandırmadan faydalanabileceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, “Yapılandırma oldukça geniş kapsamlı… İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip korona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Yeni kanunla, İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde eklendi. Buna göre, işsizlerin yeniden istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak. Hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak. Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak. İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanımız, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp Resmî Gazete‘de yayınlanmasını bekliyoruz. Üyelerimizin istek ve beklentilerini karşılıksız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bize gelen bu yöndeki talepleri ilettiğimiz ilgili bakanlarımız ve bürokratlarımız ile bizi bu konuda yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, teşekkür ederiz” diye konuştu.