Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın YouTube kanalından canlı yayınlan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Online Eğitim Semineri, büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gösterilen yoğun ilgiden dolayı üyelerine teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Üyelerimizin güncel gelişmelerden ve yeni yasal düzenlemelerden anında haberdar olmasını, mesleki ve kişisel becerilerini artırabilecekleri eğitimler almalarını, son derece önemsiyorum. Bu nedenle de göreve geldiğimiz günden bu yana çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerde, hepsi birbirinden değerli isimleri üyelerimizle buluşturduk. Bugünkü seminerimiz, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden oluşan hizmet zincirimizin en yeni halkasıdır. Bu türde talepler geldikçe farklı konularda ilgili ve yetkili isimleri üyelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (DSMMO), Denizli Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile düzenlenen 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Online Eğitim Semineri büyük ilgi gördü. Seminerin açış konuşmasını yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasının başında, üyelerinin güncel gelişmelerden ve yeni yasal düzenlemelerden anında haberdar olmasını, bunun yanında mesleki ve kişisel becerilerini artırabilecekleri eğitimler almalarını son derece önemsediklerini, bu nedenle de göreve geldikleri günden bu yana çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, “7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Online Eğitim Seminerimiz, bu kapsamda yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden oluşan hizmet zincirimizin en yeni halkasıdır. Bu etkinliklerde hepsi birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Bugün il müdürümüz ve başkanlarımız, bizi izleyenlere, vergi ve benzeri kamuya ve odalara olan borçların yapılandırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılması hakkında bilinmesi gerekenleri tüm ayrıntılarıyla anlatacaklar. Nelere dikkat edilmesi gerektiğine, uygulamanın nasıl olacağına, yasal yaptırımın neleri kapsadığına dair önemli uyarılarda bulunacaklar. Ayrıca, katılımcıların önceden yazılı olarak ilettikleri soruları da yanıtlayıp, bu konuda kafalarda soru işareti bırakmamaya çalışacaklar. Değerli üyelerimiz, gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı teşekkür eder, hepinize iyi dinlemeler dilerim. Seminerimize hoş geldiniz. Bu türde talepler geldikçe farklı konularda ilgili ve yetkili isimleri de yıllık planlamamıza ekleyerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda ise “Bu kanun, üyelerimizin kamuya ve odalarımıza olan borçlarının yapılandırılmasını da kapsıyor. Bu hakkınızı kullanın. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarının sağladığı imkanlardan faydalanmak isteyenlerin başvuruları, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından başladı; yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2021.” hatırlatmasında bulundu.

KAMUYA VE ODALARA OLAN BORÇLAR İLE SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINI AYRINTILARIYLA AKTARDILAR

DTO’nun YouTube kanalından gerçekleştirilen canlı yayında, vergi vb. kamuya ve odalara olan borçların yapılandırılması çerçevesinde birikmiş vergi borçlarının yapılandırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası, matrah artırımı, inceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler, işletme kayıtları ve bilanço düzeltmeleri, taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK)’lerin yeniden değerlemesi, odalara olan aidat borçları, SGK alacaklarının yapılandırılması çerçevesinde de eksik işçilik primlerinin ödenmesi, yersiz ödeme veya rücu alacaklar, idari para cezaları, isteğe bağlı sigorta primleri, durdurulan BAĞ-KUR sigortalılığının ihyası, prim borçlusu BAĞ-KUR’luların hizmet ve borç silinmesi ile genel sağlık sigortası primleri hakkında katılımcılar ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdullah Mersin, Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Selçuk’un yanı sıra Denizli Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Müdürü Yusuf Malkoç da etkinlikte yer aldı.

DTO BAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

DSMMO Başkanı Adnan Selçuk, konuşmasına, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a iş birliği ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladı. Uygulamanın avantajlarını anlatan Selçuk, “Bu yasada kesinleşmiş kamu alacakları, kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında olan işlemler, matrah ve vergi artırımları, işletme kayıtlarının yani stokların düzeltilmesi ile kasa ve ortak alacaklarının düzeltilmesi, yine kesinleşmiş SGK alacakları, ön değerlendirme araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, taşınmazlarla ilgili amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi gibi birçok husus yer almakta. Yapılandırmanın avantajları çok fazla… Kanuna göre, süresinde ödenen alacaklara kanunun yayınlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat da istenmemekte” diye konuştu.

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANI TEKİN’DEN ÖNEMLİ UYARILAR GELDİ

“Bu organizasyonda başta Denizli Ticaret Odamız ve çok değerli başkanı sayın Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ise, kanundan yararlanma şartlarının en başta başvuruda bulunulması, ardından da varsa açılan davalardan vazgeçilmesi ve ödemelerin yasal süresinde yapılması olduğuna dikkat çekti. Vergi Dairesi Başkanı Tekin ayrıca önemli hatırlatmalar, uyarılar ve çağrılarda da bulundu. Tekin “Ödemenin peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek ve büyük bir avantaj sağlanacak. Ödemelerin ilk taksitleri Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve YİKOB’lar için 30 Eylül 2021’e kadar, SGK için ise 31 ekim Pazar gününe denk geldiği için 1 Kasım 2021’e kadar peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden birinden faydalanılarak yapabilecek. Taksitler iki ayda bir 6,9,12 ve 18 aya yayılacak. Spor kulüpleri için iki ayda bir azami 36, belediyelerimiz için ise aylık olmak üzere azami 120 ay taksit uygulanacak. Özellikle pandemiye bağlı mükelleflerimiz borçlarını ödemede çok zorlanmışlardı. Daha önce 7256 sayılı Kanun çıkmıştı. Onda sadece kesinleşmiş alacaklar varken, bu yasamızda çok daha geniş bir şekilde kesinleşmemiş olan alacaklar da dahil edildi yani uygulama daha kapsamlı hale getirildi. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödemesini, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasını, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesini, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmamasını, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesini ve aktife kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin Yİ-ÜFE değişimi esas alınarak yeniden değerlenmesini amaçlıyor.” dedi.

SGK İL MÜDÜRÜ MERSİN: “YENİ YASAYI, KURUMUMUZUN İNTERNET SAYFASINDA DA AYRINTILARIYLA ANLATTIK”

Son olarak SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, kanunun kurumuyla ilgili hizmet ve işlemleri kapsayan kısmını anlattı. Mersin, “Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları kapsamında 2021/Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48’inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 30.4.2021 de dahil bu tarihten önce işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510/ Ek 5, Ek 6’ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takip ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları yapılandırılabilecektir. Uygulamanın nasıl olacağını bugün burada tüm ayrıntıları ile anlatacağım fakat isteyenler başvuru ve ödeme tarihlerinin ne olduğuna kadar tüm merak ettikleri sorulara cevap bulabilecekleri şekilde hazırlayıp kurumumuzun internet sayfasına koyduğumuz yazımızdan da okuyabilirler”