Denizli Platformu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ın dönem sözcülüğündeki yeni dönemin ilk toplantısını, DTO hizmet binasında yaptı. Başkan Erdoğan, toplantıyla ilgili değerlendirmesinde “Toplantımızda, bu dönem şehrimiz ve sektörlerimiz için neler yapmamız gerektiğini görüşüp, öncelikli gündemimizi belirledik. Katılım sağlayarak fikirlerini dile getiren platform üyelerimize teşekkürler. El birliğiyle, var gücümüzle, ortak paydamız olan Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kamuoyunda kısaca Denizli Platformu olarak bilinen Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformu üyesi meslek odaları ile sivil toplum kuruluşları, DTO hizmet binasındaki toplantı salonunda bir araya geldi. Yeni dönemin ilk toplantısı, yeni Dönem Sözcüsü DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın idaresinde gerçekleştirildi. Dönem Sözcüsü Erdoğan, toplantının açış konuşmasında, platform üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan, “Denizli Platformu’nu, bu dönemde daha etkin, yetkin ve daha güçlü bir hale getirmek için her daim geniş katılım olmasını umut ediyoruz. Öyle olmadığında en küçük sorunları bile çözmek zorlaşıyor. Güçlü bir platform istiyorsak, iyi bir katılım olması gerekiyor. Biz tüm fikirlere açığız. Bu dönem biraz daha farklı bir yöntemle yol almak istiyorum. Bu platformda gündeme gelecek tüm konuları, gerekli yerlere hep beraber dile getirmek arzu ediyoruz. Şehrimizle ilgili hangi konu dile gelirse gelsin artık platform çantasını eline alacak, ilgili yerlere ve makamlara giderek onu anlatacak. Böyle olursa daha etkili olacağımıza inanıyorum. Mesela ilgili bakanlık Ulaştırma ise başkanlarımızla beraber Ulaştırma Bakanlığı’na gidip derdimizi anlatacağız. Ticaret ile ilgiliyse Ticaret Bakanlığı’na, tarımla ilgili ise Tarım Bakanlığı’na gideceğiz. Böyle olur isek daha etkin olabiliriz diye düşünüyorum. Uçak seferleri konusunun gündemimize girmesi için toplantı öncesinde bize iletildi. Bunun yanında benim asıl gündeme getirmek istediğim ve Denizli’mizin demir yolu taşımacılığı ile ilgili problemini bu süreçte çözmeyi çok arzu ediyoruz. Biz bunu her yerde çok kez dile getirdik; Cumhurbaşkanımıza kadar da taşıdık. En kısa sürede bu konuyu inşallah Ulaştırma Bakanı’mıza da giderek aktaracağız… Demir yolumuz özellikle Aydın-Selçuk’a kadar bizim tek hattı; bir kere hızlı bir şekilde çift hata çevirmenin yoluna bakacağız. Yine gitmişken özellikle limanlara direkt ulaşımın sağlanması için hiç aktarma yapmadan gidiş ile ilgili Denizli Platformu olarak şu an bu konuyu ele alıp karara bağlayıp bunun üzerinde duracağız” diye konuştu.

TEK TEK GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın konuşmasının ardından diğer STK temsilcileri de farklı konulardaki görüşlerini dile getirdi.

ERDOĞAN: DENİZLİ’MİZİN İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİ İÇİN SEFERBER OLDUK

Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, toplantıyla ilgili değerlendirmesinde ise “Denizli Platformumuz, yeni döneminin ilk toplantısını tamamladı. Öncelikli gündemini ve neler yapılacağını karara bağladı. Platformumuz, Dönem Sözcülüğümüzde topyekûn hareket ederek ulaşımdan turizme, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda gereken ne varsa ilgili yerlere iletmeye devam edecek. Denizli Platformu’muzun üyesi sivil toplum kuruluşlarımız, Denizli’mizin ihtiyaçları ve beklentileri için seferber oldu. Bundan sonra atacağımız her adım, daha iyisi ve daha güzeline bir an önce ulaşmak için olacak. Şehrimizin konularını ve önceliklerini, ilgili her yere en kısa zamanda el birliğiyle ulaştıracağız” dedi.