İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 05.06.2018 tarih, 1606 sayılı yazılarında; 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere; herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirildiği bildirilmiştir.

Sanayi Sicil Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ancak halihazırda sanayi siciline kaydı bulunmayanların idari para cezasına maruz kalmadan kayıt yaptırma tarihi 01 Temmuz 2018’ dir.