Duyurular

Yeni Nesil Acente Eğitim Programı Hakk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) işbirliğinde, TOBB ETÜ SEM ve TSEV...

EORI NUMARASI ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.01.2024 tarih ve 2121 sayılı yazıya istinaden, Ortak Transit...

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

  Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 16.01.2024 sayılı yazıda;TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanmasının kararlaştırıldığı...

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 20.01.2024 sayılı yazıda; 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil...

Kurumsal Uzantılı e-posta Adresi Kullanımı hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge (2023/24) ile Sigorta Acenteleri kullanıcılarına acentenin kurumsal uzantılı eposta...

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayenesi Hk

Denizli Valiliği, İl Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen, 08.01.2024 Tarih, E-13795583-300-5405697 sayılı yazılarında; Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayene müracaatlarının 29 Şubat 2024...

Vergi Dairesi Menkul Mal Satış İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazılarında; muhtelif araçların satışının gerçekleştirileceği bildirilmiş olup ilgili araçlar ekte sunulmuştur.İlgili üyelerimizin...

Denizli Ticaret Odası üyelerine özel İŞ İNGİLİZCESİ VE ALMANCASI eğitimi başlatıyoruz.

            Eğitimimizi, hafta içi 2 gün ve günde 2 ders saati olarak planladık. Ders saatleri 17.00 ila 18.30 arasıdır. 3 ay sürecek kursumuz,...

Sürücü Yaş Şartı ile İlgili “Geçici/Süreli Düzenleme”

TOBB'den alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıya teminen, ülkemizin karayoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesini teminen; 31.12.2023 tarihine kadar...

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ HK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığa verdiği...