Duyurular

DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Hasan KARAHAN’ın başkanlığında olağanüstü toplanarak COVİD-19 tedbirleri hususundaki...

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi’nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Ticaret Bakanlığı'nın 02.04.2020 tarihli ve E-00053667892 sayılı yazılarına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen 03.04.2020 tarih, 3486 Sayılı yazıda;

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yetki Belgesi İşlemleri ile İlgili Süreli Düzenleme

Sayın Üyemiz,Bilindiği üzere, ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen Koronavirüs (COVID - 19),tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna...

Araç Muayenelerinde Erteleme

03.04.2020 tarih ve 31088 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik uyarınca, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkındaki Yönetmeliğe aşağıdaki geçici...

Destek Yönetim Sistemi

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.03.2020 tarihli ve E-00053563539 sayılı yazı.İlgi'de kayıtlı yazıda, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru,...

Ekmek Satışında Hijyen Kuralları Hakkında

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halkımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem...

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 26.03.2020 tarih ve 34221550-100-3283 sayılı yazısıİlgide kayıtlı yazıda, ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının...

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer sayıda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.•Elektrik ve/veya doğal...

Marketlerle İlgili Alınan Tedbirler Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 28.03.2020 tarih ve 34221550-045.02-3324 sayılı yazısıİlgide kayıtlı yazıda, İçişleri Bakanlığı'nın 24.3.2020 tarihli...

Kredi Garanti Fonu Desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan...
X