Duyurular

Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Fire ve Zayiat Oranlan Belirleme Çalışması hk.

İzmir Ticaret Borsası'ndan odamıza gönderilen yazıda;Bilindiği üzere ülkemizin en. Önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen zeytin ve zeytinyağı taşıdığı yüksek besin değeri ve insan...

COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova’da Alınan Tedbirler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu'nda COVID-19pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük...

Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Webinarı ve Eğitimi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;         TOBB, TOBB ETÜ ve Global Al Hub iş birliğinde yürütülen Yapay Zeka Eğitim ve...

U-ETDS VERİ GİRİŞLERİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan U-ETDS Veri girişleri ile ilgili olarak;Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 6.fıkrasında;"(6) C2, C3,...

Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

TOBB’dan gelen 28.06.2021 Tarih, 6236 sayılı yazılarına istinaden 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Zoom uygulaması üzerinden Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri eğitimi düzenleneceği bildirilmiştir....

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu Hk.

TOBB’dan gelen yazılarına istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TOBB’a İletmiş olduğu Bakan oluru ile yayımlanmış olan "Yeniden-Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin...

MKİ Hızlı Destek Programı İkinci Başvuru Dönemi hk.

KOVID 19’dan etkilenen Mikro ve Küçük Boy İşletmelere yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulamaya konulan;MKİ Hızlı destek Programı ikinci başvuru dönemine(21 Haziran – 9 Temmuz...

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HK

Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan 17.06.2021 tarih, E-42275986-405-00064796374 sayılı yazılarında; İl ve ilçe tüketici hakem heyetlerimizce alınan kararların tebliği 25 Ocak 2018 tarih...

PROJE ONAYSIZ TESİSAT YAPIMI HK

Enerya Denizli Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nden alınan 17.06.2021 tarih, 21200002001317 sayılı yazılarında; Bilindiği üzere 16.02.2006 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 659-01 sayılı kararı...

Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde Online Randevu Sistemi Başlıyor

28/06/2021  tarihinden itibaren Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde  kuruluş, değişiklik ve terk tescilleri için randevular MERSİS üzerinden alınacaktır.“mersis.gtb.gov.tr”   adresinden kuruluş, değişiklik ve terk bilgileri girişi...
X