S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 20.06.2018 tarih, 517 sayılı yazılarında; Birliğin 19.06.2018 tarihinde yapılan Natürel Tiftik İhalesinde satışı gerçekleşmeyen 40 Ton Tiftik için açık arttırma, 06.06.2018 tarih ve 2/485 sayılı yazılarında belirtildiği üzere aynı şartlarla yeniden 03 Temmuz 2018 tarihinde Salı günü saat 11:00’de Ankara Ticaret Borsası’nda tekrarlanacağı belirtilmektedir.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi almak isteyenlerin Birliğin Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri bildirilmektedir.