Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasını Anlattılar

 

Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un içeriğini aktardı. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında, 7143 Sayılı Kanun kapsamında DTO aidat borçlarının da 31 Temmuz 2018’e kadar yeniden yapılandırılabileceğini duyurdu.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yürürlüğe girdi.

 

ÖZTAŞ VE EKİBİ, DTO BAŞKANI ERDOĞAN İLE YÖNETİMİNİ BİLGİLENDİRDİ

Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, Denizli Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Müdürü Vekilleri Yusuf Malkoç ile Recep Ömeroğlu ve Pamukkale Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetimini kanun hakkında bilgilendirmek üzere, haftalık yönetim kurulu toplantılarına katıldı.

31 TEMMUZ, SON GÜN!

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kapsamındaki borçların yapılandırılması Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Denizli Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Öztaş, “Bu kanun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Bu sayede, vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi, Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında indiriliyor; vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Aynı kanunla getirilen önemli düzenlemelerden biri de matrah artırımı… Mükelleflerimiz, daha önceki beyanlarını belli oranlarda artırırlarsa, o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri ise, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecek. Bu kapsamda düzeltilen kayıtlar nedeniyle, kanunun yayımlanmasını izleyen aydan itibaren 3 ay içinde yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenecek.” dedi.

TAŞINMAZLAR, YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Öztaş, 7144 Sayılı Kanun ile ise ‘taşınmazların yeniden değerlenmesi’ne olanak sağlandığını ifade etti. Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerindeki taşınmazların, 30 Eylül 2018 tarihine kadar bir defaya mahsus olmak üzere yeniden değerlemeye tabi tutulabileceğini açıklayan Öztaş, “Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarı, pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve bu tutar üzerinden yüzde 5 hesaplanan vergi, belirtilen süre ve şekilde bir beyannameyle vergi dairesine ödenecek. Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.” diye konuştu.

CEZALAR YAPILANDIRILABİLİYOR

Kanundan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Temmuz’a kadar başvuru yapmaları gerektiğinin de altını çizen Öztaş, “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler, bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da aynı kapsamda değerlendirilebilinecek. YURTKUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin işletmelerinin ecri misil borçları da bu kanuna göre yeniden yapılandırılarak ödenebilecek. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018’e kadar ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor. Başvurular bizzat vergi dairelerine gelerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ’www.gib.gov.tr’ adresine girerek veya ‘www.turkiye.gov.tr’ adresine internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018’e kadar yapılması gerekiyor.” dedi.

DTO AİDAT BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA!

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise, Denizli Vergisi Dairesi heyetine teşekkür ederek, 7143 Sayılı Kanun ile gecikmiş oda aidat borçlarının yapılandırılma kapsamına alınmasının önemine değindi.

Yapılandırmanın 2017 yılı ile öncesindeki dönemleri kapsadığını, yeni kanun gereği oda aidatlarının gecikme faizlerinin silineceğini ve toplam anapara borcunun ödeneceğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Üyelerimiz, ödemelerini peşin veya en fazla 6 taksit olarak yapılabiliyorlar. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise, 31 Temmuz 2018. Tanınan haktan faydalanmak isteyen üyelerimiz, başvurularını DTO’nun muhasebe servisinden gerçekleştirebilir. Ödemeler ise www.dto.org.tr adresinden ‘Online İşlemler’ menüsünden ‘oda sicil ve yetkili TC no’ bilgileri girilerek, kredi kartı ile yapılabiliyor. Ayrıca, Denizli Ticaret Odası’nın TR67 0004 6000 1288 8000 0011 47 numaralı Akbank, TR28 0001 2001 3170 0016 1000 54 numaralı Halkbank, TR23 0013 4000 0600 1473 3000 07 numaralı Denizbank ile TR67 0001 0000 8437 1029 6950 01 numaralı Ziraat Bankası hesaplarından ödenebiliyor.” dedi.

VERGİ MÜKELLEFİYETİ BİTENLERİN BORÇLARI DÜŞÜRÜLECEK

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, vergi mükellefiyeti sona eren üyelerinin Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiğini de hatırlattı. Başkan Erdoğan, “Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borcu asılları ile faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi için vergi dairesi terk yazısının aslıyla başvuruda bulunulması gerekiyor. Vergi mükellefiyetini sona erdiren üyelerimizin kayıtlarının terkin edildiğinin de Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden teyit edilmesi unutulmamalı.” uyarısında bulundu.