Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.08.2018 tarih, 12501 sayılı yazısında; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından gönderilen 02/08/2018 tarihli ve REF:İE/1133 sayılı yazıda; Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yılında uyguladığı “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir.

  TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonlarınca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilerek, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.tr ve http://csrforall.eu/tr/index.php  adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.