Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden alınan Gayrimenkul Satış ilanı konulu yazı ekte sunulmuştur.