Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Bakanlığının 06.12.2018 tarihli ve 79463301-774.01.03-E.00039537661 sayılı yazılarına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak noktasından hareketle, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan, ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temininin ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı,

Bu amaçla Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılı Aralık ayı itibarı ile “Ülke Masalan Bülteni” yayınlanmaya başlandığı, aylık periyotta yayınlanacak olan bültende dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer alacağı, aynca, Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden başlamak üzere bültenin her sayısında seçilen ülkelere ihraç potansiyeli taşıyan ürünleri de içeren ülke bulgularına da yer verilmesinin planlandığı,

Ülke Masalan Bültenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin web sayfası TOBB Birimleri sekmesi Dış Ekonomik ilişkiler Dairesi altındaki Dış Ticaret Müdürlüğü birim sayfasındaki Ülke Masalan Bülteni bölümünden https://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Sayfalar/UlkeMasalariBulteni.php ve Ticaret Bakanlığı Ülke Masalan (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni ) ve duyurular bölümlerinden ulaşılabileceği, bunun Odamız üyelerine duyurulması istenmiştir.