Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki saygınlıkta aranılan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak şartı, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamak olarak değiştirilmiştir.

N1 ve N1G sınıfı (Yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu aracı) tüm ticari olmayan taşımalar yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır.

Araç tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş gününü aşmayan ve taşıma yapılmayan taşıtlar hariç olmak üzere, taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu düzenleme kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamayacak. Aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacaktır.

K2 yetki belgelerine kiracı olarak taraf olduğu sözleşmeli taşıtları eklenebilecektir.

“C2, C3, K1, K3, L, M, N ve P” türü yetki belgesi sahipleri, yapacakları taşımalarda yükü verenlerin G, H veya taşıma işleri organizatörü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadığını sorgulamakla yükümlü olacaktır.

Yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivleme ve bu veriyi ayda bir defa bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu, 1 Ocak 2020’ye kadar uygulanmayacaktır.

Yönetmelikle, hususi taşımacılık yapanlara verilen C1 belgesinin ücreti de 5 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmıştır.

Ayrıca düzenlemeye göre, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren taşıma işleri organizatörü yetki belgesi olan R türü yetki belgesinde yeni belge hazırlanmayacak, düzenlenmiş olanlar yenilenmeyecektir.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.