Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen Notanın örneği Birliğimize iletilmiştir.

Notada özetle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden, aşağıda yer alan kuruluşun çıkarıldığı bildirilmektedir:

“IQe. 098 Name: RAYON STATE ESTABLISHMENT A.k.a.: RAYON STATE COMPANY”

İlgili üyelerinizin bilgisine sunulur.