Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını 18Şubat 2019 itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. 

PROGRAMIN ADIPROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİASGARİ DESTEK MİKTARIAZAMİ DESTEK MİKTARI
Güçlü Sanayi Mali Destek Programı(Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)Referans No: TR32/19/GS25.000.000 TL100.000 TL750.000 TL
Temiz Üretim Mali Destek Programı(Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik)Referans No: TR32/19/TEMİZ5.000.000 TL100.000 TL500.000 TL

GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı: Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri: 

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi

Öncelik 2: Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması 

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBݹ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıda yer alan ileri teknoloji içeren sektörler program kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir:• Tekstil ürünlerinin imalatı (Yalnızca Teknik tekstil)• Giyim eşyalarının imalatı (Yalnızca Teknik Tekstil)• Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı• Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı• Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı• Elektrikli teçhizat imalatı• Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı• Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı• Diğer ulaşım araçlarının imalatı

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı: Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Programın Öncelikleri: 

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması

Öncelik 2: Suyun etkin kullanımı

Öncelik 3: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBݹ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir. Aşağıdaki sektörlere ise ek 10 puan verilecektir:• Gıda ürünleri ve İçecek İmalatı• Tekstil ürünleri ve giyim eşyalarının imalatı• Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

KAYS SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ: 6 Mayıs 2019Pazartesi Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ ve SAATİ: 13 Mayıs 2019 Pazartesi Saat: 18:00

Proje başvurularının, internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS; https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden yapılması ve son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18.00’den önce KAYS üzerinden tamamlanması ve 13 Mayıs 2019Pazartesi günü saat 18:00’den önce taahhütnamenin Ajans merkezine veya Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesigerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Web Sitesi İlan Linki: http://geka.gov.tr/3653/2019-yili-proje-teklif-cagrisi-ilan-edilmistir