Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden tarafımıza intikal eden yazıda, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının 15.01.2019 tarihli ve 4097 sayılı yazısına atıfla;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS)” elektronik bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda zorunluluğun 31.12.2019 tarihinde başlayacağı,

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belge eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunluluğun ise 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmektedir.

Bu konuda İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde, 02.03.2019 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasında bir bölgesel seminer düzenlenmesi planlanmıştır.

 Bilgilerinize sunulur.

Toplantı Tarihi         : 02 Mart 2018

Toplantı Yeri             : İzmir Ticaret Odası

Gündem                     :

02.03.2019 (Cumartesi)

09.45 – 10.00 Kayıt

10.00 – 10.15 Açılış Konuşmaları

10.15 – 11.45 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (UETDS Sistemi Tanıtım)

11.45 – 12.00 Kahve Molası

12.00 – 13.30 Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (Sayısal Takograf Sistemi Tanıtım)

13.30 – 14.00 Soru – Cevap

14.00 Kapanış