Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Denizli Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarım kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (Kelle Derisi Dahil) ile Küçükbaş hayvan deri ve bağırsaktan. Büyükbaş hayvan sakatat ve Yan Ürünler, Hayvansal yağlar ile Küçükbaş sakatatlan online teklif toplama usulü ile satılacaktır.Teknik Şartnamede belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra 04.04.2019 tarihi saat 16:00’a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmek üzere, Kuruntumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

İhaleve Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler İsteklinin İrtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaralan ile faks numarası) bildirir ımzalı-mühürlü beyan, İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi.

İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket İmza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi.

Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi,

Alıcı katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kunım’ca belirlenen tutardaki geçici teminatını nakit veya teminat mektubu olarak verecektir.

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati: 06/04/2019 Saat 10:00’dan 11/04 2019 Saat 14:00’e kadardır.

E-Ihale Saatleri! Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin (kelle derisi dahil) 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat:10:00’da Küçükbaş hayv an derilerinin 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14:00’te,

Büyükbaş hayvan sakatatlarının 16 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da Büyükbaş hayvansal yağların 16 Nisan 2019 Sah günü saat 16:00’da Küçükbaş hayvan sakatatlarının 16 Nisan 2019 Sah günü saat 14:00’te,

Küçükbaş hayvan bağırsaklarının 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 16:00’da Geçici Teminat TutarlamBüvÜkbas deri için: 90.000.00 TL Büyükbaş Sakatat ve Yan Ürün için: 100.000,00 TL Hayvansal yağ için: 25.000,00 TL Küçükbaş deri için: 15.000,00 TL Küçükbaş bağırsak için: 5.000,00 TL Küçükbaş sakatat için: 20.000,00 TL

Not:Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

denilmektedir. ilgililerin bilgisine sunulur.