Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alına yazıda, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizm ve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren liste Büyükelçiliğimiz kanalıyla Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (APIEX) alınmış olup aşağıda sunulmuştur.